นโยบายคุกกี้

 1. บริษัท เดอะ บานดี้ จำกัด (“บริษัท” หรือ “เรา”) เล็งเห็นความสำคัญในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการใช้บริการสินค้าและบริการของเรา นโยบายคุกกี้ฉบับนี้ทำขึ้นเพื่ออธิบายเกี่ยวกับการเก็บ ใช้ โอน และเปิดเผยข้อมูลของท่าน ทั้งบนหน้าเว็บไซต์แอปพลิเคชันและแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่อื่นๆ ที่ทำงานนอกเบราว์เซอร์ (“เว็บไซต์”) รวมไปถึงวิธีการที่ท่านสามารถตรวจสอบคุกกี้ที่เราใช้
 2. เราได้แจกแจงชนิดของคุกกี้ที่เราใช้และสาเหตุที่ใช้คุกกี้เหล่านี้กับบริการของเราเพื่อให้ท่านทำความเข้าใจในนโยบายฉบับนี้
 3. ข้อมูลที่ท่านให้กับเราหรือพันธมิตรของเราผ่านคุกกี้จะช่วยให้เราสามารถเสนอสินค้าและบริการได้อย่างเหมาะสมกับท่าน เราขอขอบคุณที่ท่านให้ความไว้วางใจ โดยเราจะใช้ข้อมูลเหล่านี้อย่างระมัดระวังและมีเหตุผลเพื่อนำเสนอบริการและประสบการณ์ที่ดีที่สุดโดยเฉพาะสำหรับท่าน

1. ความหมายของคุกกี้และสาเหตุที่เราใช้

 1. คุกกี้คือไฟล์ขนาดเล็กที่เก็บอยู่ในอุปกรณ์ของท่านเมื่อท่านใช้บริการเว็บไซต์ ซึ่งคุกกี้บางชนิดจำเป็นต้องมีอยู่เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างเป็นปรกติ ส่วนคุกกี้ชนิดอื่นจะช่วยให้เราสามารถพัฒนาประสบการณ์การเข้าชมเว็บไซต์ และทำความเข้าใจท่านได้ดีขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์ของเรา รวมถึงออกแบบเนื้อหาให้เหมาะสมกับท่าน และทำให้ท่านใช้บริการเว็บไซต์ของเราเป็นไปอย่างราบรื่น
 2. นอกจากนี้ คุกกี้ยังถูกใช้เพื่อช่วยปรับแต่งเนื้อหาบนเว็บไซต์อื่นๆ ให้เหมาะกับท่าน (ได้แก่การโฆษณา) โดยพิจารณาจากการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ของเรา

2. ชนิดของคุกกี้ที่เราใช้

 1. เราใช้คุกกี้ดังต่อไปนี้ ซึ่งมีทั้งคุกกี้ที่เราสร้างขึ้นเอง และคุกกี้จากบุคคลภายนอก โดยคุกกี้ทั้ง 2 ชนิดมีความแตกต่างกัน ดังนี้
 2. ชนิดของคุกกี้และการทำงานของคุกกี้
 3. 2.1 คุกกี้ซึ่งออกโดยเรา
 4. คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง คือ คุกกี้ชนิดนี้มีเพื่อทำให้ท่านสามารถใช้บริการเว็บไซต์และบริการในนั้นได้ เช่น การเข้าถึงพื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัยในเว็บไซต์ เราใช้คุกกี้ชนิดนี้เพื่อให้มั่นใจว่าการให้บริการด้านดิจิทัลของเราทำงานอย่างปลอดภัย ถูกต้อง และสามารถรองรับให้บริการพื้นฐานได้
 5. คุกกี้เพื่อความปลอดภัย คือ เราใช้คุกกี้ชนิดนี้เพื่อให้การดำเนินการโต้ตอบระหว่างท่านกับบริการของเราเป็นไปอย่างรวดเร็วและปลอดภัย คุกกี้ชนิดนี้จะช่วยตรวจสอบและป้องกันความเสี่ยงต่อความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น
 6. คุกกี้เพื่อการทำงาน คือ คุกกี้ชนิดนี้ทำให้เราสามารถจดจำท่านและความต้องการของท่าน (เช่น ตัวเลือกภาษา หรือภาคพื้นที่ท่านอาศัยอยู่) รวมทั้งเสนอประสบการณ์ที่เหมาะสมกับท่าน คุกกี้ชนิดนี้ยังใช้เพื่อจดจำการตั้งค่าของท่านเกี่ยวกับขนาดตัวอักษร แบบอักษร (font) และส่วนอื่นๆ ที่ท่านสามารถปรับแต่งได้บนหน้าเว็บไซต์
 7. 2.2 คุกกี้ของบุคคลภายนอก
 8. คุกกี้เพื่อการติดตาม คือ เราใช้คุกกี้ชนิดนี้เพื่อทำความเข้าใจท่านจากรูปแบบการใช้บริการเว็บไซต์ของเรา เช่น รูปแบบที่ท่านเข้ามาในเว็บไซต์ สินค้าที่ท่านเข้าเยี่ยมชม ความลึกของเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชม และระยะเวลาที่ท่านใช้บนเว็บไซต์เราใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของเว็บไซต์ รวมทั้งปรับปรุงการจัดวางสินค้าและบริการและเพิ่มประสบการณ์การใช้บริการของท่านบนเว็บไซต์
 9. คุกกี้เพื่อการโฆษณา คือ เราใช้คุกกี้ชนิดนี้เพื่อเสนอโฆษณาที่เหมาะสมกับท่านโดยพิจารณาจากพฤติกรรมของท่านจากการใช้เว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้ คุกกี้ชนิดนี้ยังใช้จำกัดจำนวนครั้งที่ท่านจะเห็นโฆษณา รวมทั้งช่วยประเมินประสิทธิภาพของโฆษณาของเรา เราเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการใช้บริการของท่านในรูปแบบไม่ระบุตัวตน (anonymized) ให้กับพันธมิตรด้านการโฆษณาและด้านการสร้างสรรค์ผลงาน
 10. คุกกี้เพื่อการทำงานของบุคคลภายนอก คือ คุกกี้พันธมิตรของเราสร้างขึ้น โดยพันธมิตรจะเก็บข้อมูลคุกกี้เหล่านี้เพื่อใช้ให้บริการท่าน พันธมิตรบางรายช่วยให้เราสามารถพัฒนาประสบการณ์การให้บริการเว็บไซต์โดยที่เราไม่จำเป็นต้องพัฒนาต้องตัวเอง ตัวอย่างเช่น พันธมิตรอาจช่วยให้บริการสนทนาโต้ตอบ เสนอคูปองหรือข้อความบนหน้าเว็บไซต์ พันธมิตรเหล่านี้จำเป็นต้องติดตั้งระบบคุกกี้ในการให้บริการ

3. วิธีการที่ท่านสามารถควบคุมคุกกี้

 1. บนโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ ท่านสามารถตั้งค่าเกี่ยวกับการยอมรับคุกกี้ หรือท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมเพิ่มเติม (extensions) เพื่อช่วยให้ท่านสามารถควบคุมคุกกี้เหล่านี้ได้ อย่างไรก็ตาม การปฏิเสธ ลบ หรือขัดขวางคุกกี้บางประเภทอาจส่งผลกระทบต่อการแสดงผลของหน้าเว็บไซต์หรือการให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วนได้ ดังนั้น หากท่านต้องการลบคุกกี้หรือต้องการเปลี่ยนใจ โปรดกลับไปตั้งค่าตามวิธีการของเว็บเบราว์เซอร์ของท่าน หรือศึกษาวิธีการจัดการคุกกี้เหล่านี้ได้บนอินเทอร์เน็ต

4. รายละเอียดการติดต่อ

บริษัท เดอะ บานดี้ จำกัด หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของเรา ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่ 911 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 080-919-5999 Email : cs@baandy.com